Το Σύστημα

Σύστημα Λειτουργίας Καταστημάτων


 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

 

Η Glass Cleaning εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα της πολύχρονης και πολύπλευρης τεχνογνωσίας που κατέχει στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού, καθώς και των δυνατοτήτων που της παρέχει το franchising, έχει προχωρήσει στην παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης του ονόματος της, σε ειδικά επιλεγμένους συνεργάτες της.

Προτεινόμενες ενέργειες για τον υποψήφιο Δικαιοδόχο μας

Η διαδικασία που τηρείται από την στιγμή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας, έως την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος Franchise, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Εκτίμηση των πραγματικών οικονομικών διαθέσιμων πόρων του
 • Συζήτηση με τα οικεία πρόσωπα του, για το εάν θα υποστηρίξουν το έργο του
 • Επικοινωνία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Glass Cleaning
 • Από κοινού μελέτη του Ενημερωτικού Φακέλου της εταιρείας
 • Επίσκεψη σε υπάρχοντα καταστήματα του δικτύου μας
 • Eπίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας στο Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης
 • Αναζήτηση αποκλειστικής περιοχής δραστηριότητας
 • Αναζήτηση κατάλληλου καταστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας
 • Μελέτη και υπογραφή της Σύμβασης Δικαιόχρησης
 • Εργασίες ειδικής διαμόρφωσης του καταστήματος
 • Εκπαίδευση δική του και των υπαλλήλων του, στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας
 • Εγκαίνια και έναρξη λειτουργίας
 • Περιοδική υποχρεωτική εκπαίδευση και συχνή επικοινωνία με τη εταιρεία ...
 • (δες και το Check List)

Το Πακέτο  Δικαιόχρησης που λαμβάνει ο Δικαιοδόχος μας

Τα στοιχεία του Συστήματος Δικαιόχρησης Franchise που παρέχεται στα καταστήματα του δικτύου  μας σήμερα, συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Κατοχυρωμένο και αναγνωρισμένο από τους επιχειρηματίες και το καταναλωτικό κοινό, εμπορικό σήμα της Glass Cleaning
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με  α) την εκτίμηση των προϊοντικών αναγκών των πελατών, β) την παρουσίαση των καταλληλότερων λύσεων, γ) τις διαδικασίες ορθής χρήσης των προϊόντων, δ) τις διαδικασίες ανάπτυξης και διατήρησης των πωλήσεων,  ε) τα λογιστικά πρότυπα, στ) την μηχανογράφηση ζ) το Haccp κλπ.
 • Ενιαία τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική σε όλους Δικαιοδόχους (Franchisees) νέους και παλιούς.
 • Εγχειρίδια Λειτουργίας του καταστήματος  (Μάρκετινγκ - Πωλήσεων - Διαφήμισης)
 • Εξοπλισμό, για το εσωτερικό και το εξωτερικό του καταστήματος
 • (πινακίδες πρόσοψης, ράφια, πάγκοι προβολής, πάγκος γραφείο κ.λπ.)
 • Συνεχή εκπαίδευση του Δικαιοδόχου και του προσωπικού του, σύμφωνη με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας.
 • Συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη της λειτουργίας του καταστήματος.
 • Τροφοδοσία των καταστημάτων του δικτύου με όλα προϊόντα που παράγει  και διακινεί η Glass Cleaning.
 • Πανελλαδική διαφημιστική προβολή με την διάθεση προς χρήση διαφημιστικών καταλόγων και φυλλαδίων από τους Δικαιοδόχους (Franchisees), την λειτουργία και συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας, την δημοσίευση διαφημιστικών καταχωρήσεων στον ελληνικό τύπο και σε εξειδικευμένα περιοδικά, την τηλεοπτική και ραδιοφωνικό προβολή, την συμμετοχή σε εμπορικές κλαδικές εκθέσεις κλπ.
 • Αποκλειστικότητα περιοχής και ανεξαρτησία επιχειρηματικής δράσης του Δικαιοδόχου (Franchisee) κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Aπευθυνθείτε στο internet@glasscleaning.gr ή στο τηλέφωνο 23920 91252.

Όταν, εσύ και οι οικείοι σου έχετε συλλέξει και μελετήσει καλά όλες τις απαντήσεις σας

(δες και το Check List)

 

... έχεις ενημερωθεί για όλα και ειδικά για τη Σύμβαση Δικαιόχρησης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας, 

 

... έχεις δει από κοντά τα τμήματα της εταιρείας και όλο το εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό μας,

 

... τότε μόνο μπορείς να είσαι σίγουρος για την βιωσιμότητα της μελλοντικής επένδυσής σου

 

... και την προσωπική σου εξέλιξη ως επιχειρηματία franchisee μας !