Παροχές Πριν και Μετά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

 

Υποστήριξη και παροχές  ΠΡΙΝ  την έναρξη λειτουργίας

Κάθε υποψήφιος Δικαιοδόχος (Franchisee), λαμβάνει πριν την έναρξη λειτουργίας του  καταστήματός του, μια σειρά από συμβουλές που αφορούν:

  • Την επιλογή του κατάλληλου καταστήματος
  • Την έρευνα της τοπικής αγοράς (υποψήφιοι πελάτες)
  • Την έρευνα του τοπικού ανταγωνισμού
  • Τον υπολογισμό του κόστους της επένδυσης
  • Την εκτίμηση, την κατασκευή και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού του καταστήματος (πινακίδες πρόσοψης, ράφια, πάγκοι, στάντ...)
  • Τον υπολογισμό των ετήσιων και μηνιαίων στόχων πωλήσεων
  • Την αρχική εκπαίδευση του προσωπικού και την παράδοση των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Πωλήσεων
  • Την προετοιμασία και παράδοση των βοηθημάτων Μάρκετινγκ
  • (Τιμοκατάλογοι, προσπέκτους, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικά spot, αρχεία σύνταξης προσφορών, εγχειρίδια για το HACCP )...
  • Την τροφοδοσία και τοποθέτηση του αρχικού εμπορεύματος.

 

Υποστήριξη και παροχές  ΜΕΤΑ  την έναρξη λειτουργίας

Οι παροχές του Συστήματος Δικαιόχρησης Franchise που παρέχονται στα καταστήματα του δικτύου  μας σήμερα, συνοψίζονται στα παρακάτω:

Έτοιμα προς διάθεση όλα τα προϊόντα της εταιρείας

Συμμετοχή στα ετήσια εκπαιδευτικά σεμινάρια της Glass Cleaning

Τακτικές επισκέψεις στο κατάστημα των συμβούλων Λειτουργίας

Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία για την διαχείριση θεμάτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση τοπικών ενεργειών Μάρκετινγκ

Δωρεάν διάθεση δειγμάτων σε επαγγελματίες πελάτες

Βοήθεια πωλήσεων για προσέγγιση μεγάλων πελατών με παροχή ειδικών τιμών και πιστώσεων

Bonus τριμήνου (5%) για την τήρηση των όρων της σύμβαση Δικαιόχρησης

Bonus ετήσιο (2%) για την επίτευξη του στόχου αγορών

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Aπευθυνθείτε στο internet@glasscleaning.gr ή στο τηλέφωνο 23920 91252.


Ράφια καταστήματος, stand προωθητικών ενεργειών, κρεμάστρα ποδομάκτρων, σκαλιέρα χαρτοπετσετών, stand κονταριών, καλάθια ραφιών

 


Ράφια διάτρητα για εργαλεία και συσκευές, καλάθια ραφιού 

 


Πάγκοι και γραφείο

 


Εσωτερικό καταστήματος

 


Πλάτη για συσκευές

 


Πλάτη για εργαλεία


Πινακίδα πρόσοψης