Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Μια από τις βασικές δεσμεύσεις της Glass Cleaning, είναι η καταβολή συντονισμένων προσπαθειών για την εφαρμογή μιας σύγχρονη αποτελεσματικής και υγιεινής περιβαλλοντικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον εκφράζεται πρώτιστα μέσα από την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Καθαρισμού (χαρτικά - απορρυπαντικά - εργαλεία καθαρισμού, συσκευές υγιεινής και μηχανές καθαρισμού), τα οποία θα παράγονται φιλοπεριβαλλοντικά και θα  μειώνουν την επίδραση τους στο περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις των πελατών.

Για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο περιβάλλον από την λειτουργία της παραγωγικής μονάδος, η εταιρεία εφαρμόζει το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 που αφορά τα Περιβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης και έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης (Interational Standardization Organization).

 

Πράσινο Εργοστάσιο

Τρανό παράδειγμα της προσπάθειας εξεικονόμισης ενέργειας και υλικών πόρων είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής απορρυπαντικών και χαρτικών, στο Κ. Σχολάρι Θεσσαλονίκης.

Η νέα μονάδα κατασκευάστηκε το 2008 κάτω από τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, για την καλύτερη διαχείριση τόσο των φυσικών πόρων όπως του ηλίου για τον παροχή φωτισμού ημέρας, του νερού της βροχής για τον καθαρισμό του εργοστασίου και του αέρα για ένα επαρκή εξαερισμό ειδικά στο τμήμα παραγωγής των απορρυπαντικών. Συστηματικές μελέτες και εργασίες έγιναν με σκοπό την διαφύλαξη του περιβάλλοντος χώρου από το εργοστασιακές εκροές.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν:

  • Η μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους
  • Η βελτίωση της εργονομίας στην παραγωγή
  • Η αύξηση του όγκου των προς ανακύκλωση υλικών απορριμμάτων (χαρτικών και πλαστικών)
  • Η εξοικονόμηση χιλιάδων λίτρων πόσιμου νερού με την αντικατάσταση του από τα όμβρια ύδατα για την καθαριότητα των χώρων του εργοστασίου, το πότισμα δένδρων και πρασίνου, καθώς και τις ανάγκες της πυρασφάλειας

 

Πράσινα Γραφεία

Δεύτερο παράδειγμα της προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας και υλικών πόρων είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία των νέων κεντρικών γραφείων. Η συγκέντρωση όλων των τμημάτων (διοίκηση, υποδοχή, λογιστήριο, μάρκετινγκ, δημιουργικό και πωλήσεις) στο ίδιο επίπεδο, με εσωτερική διαμόρφωση που επιτρέπει το φως του ηλίου να φθάνει σε όλους τους χώρους, με μεγάλα ανοίγματα για την εισροή του αέρα τους καλοκαιρινούς μήνες, την προσπάθεια να αντικατάσταση όλων των παλαιών και ηλεκτροβόρων ηλεκτρικών συσκευών με νέες εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ. είχε ώς αποτέλεσμα:  

  • Τη μείωση του ετήσιου ενεργειακού κόστους για φωτισμό, θέρμανση και ψύξη των γραφείων
  • Την αύξηση του όγκου των προς ανακύκλωση υλικών απορριμμάτων γραφείου (χαρτικών και πλαστικών)
  • Τη βελτίωση της εργονομίας με την αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας

 

Πράσινα Προϊόντα

Τρίτο παράδειγμα της προσπάθειας εξοικονόμησης ενέργειας και υλικών πόρων είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας σειρά προϊόντων καθαρισμού Food Area Detergents (FD)®, Room Area Detergents (RD)® και Textil Area Detergents (TD)®, τα οποία:

  • Είναι υπερσυμπυκνωμένα με βελτιωμένη σύνθεση, για να εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, με αποτέλεσμα να απαιτούν λιγότερα μεταφορικά έξοδα, λιγότερα πλαστικά μπιτόνια και λιγότερα απορρίμματα.
  • Δοσομετρούνται με αυτόματα συστήματα αραίωσης, αντί με το "μάτι",  έτσι ώστε να γίνεται ορθολογικότερη χρήση νερού και απορρυπαντικού, με ελεγχόμενη απόρριψη τους στο περιβάλλον.
  • Τα προϊόντα FD, RD και TD είναι βιοδιασπώμενα και πληρούν όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις του συστήματος REACH, που ισχύουν για τα απορρυπαντικά.