Η Επιχειρηματική Ιδέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η επιχειρηματική ιδέα στην οποία βασίζεται η Glass Cleaning χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία της μοναδικότητας και της εμπορευσιμότητας.

Αυτό σημαίνει ότι είναι η μοναδική σε μέγεθος ελληνική εταιρεία που αναπτύσσεται με την μέθοδο της Δικαιόχρησης (Franchise), στον κλάδο της καθαριότητας στον οποίο παρουσιάζονται υψηλοί δείκτες ανάπτυξης και εμπορίου.

Βασικό σύνθημα και βαθιά φιλοσοφία μας είναι, να παρέχουμε όσο το δυνατό καλύτερες λύσεις σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής.

Έτσι το "Τα Πάντα για την Καθαριότητα και την Υγιεινή" περιλαμβάνει εκτός από τον εμπλουτισμό της γκάμας με νέα προϊόντα και την καταβολή των μέγιστων δυνατών προσπαθειών μας για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Τα προϊόντα που η ίδια η εταιρεία παράγει και διακινεί - μέσω του δικτύου των αποκλειστικών καταστημάτων της - χαρτικά, απορρυπαντικά, εργαλεία, συσκευές και μηχανές καθαρισμού - καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών στον τομέα της υγιεινής και της καθαριότητας. 

Ο Κλάδος Ειδών Καθαρισμού: Τα πλεονεκτήματα

Η αγορά των ειδών καθαρισμού έχει τα εξής κύρια πλεονεκτήματα:

 1. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως πρώτης ανάγκης
 2. Διακρίνονται για την μεγάλη τους αριθμητική ποικιλία
 3. Έχουν σταθερή ετήσια ζήτηση
 4. Έχουν μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής, χωρίς ψυγεία ή συντήρηση
 5. Χωρίς ημερομηνία λήξης ή τάσεις μόδας, ή εποχικότητα
 6. Χωρίς εκπτωτική περίοδο, έναρξη ή τέλος σεζόν με stock κλπ

Κάθε επαγγελματική ομάδα και κάθε κοινωνικός φορέας χρησιμοποιεί καθημερινά προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής.

   Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των προϊόντων καθαρισμού, στηρίζεται:

 1. Στις απαιτήσεις για διασφάλιση υγιεινών συνθηκών στις επιχειρήσεις
 2. Στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου στην χώρα μας
 3. Στην ανάγκη για επίτευξη καλύτερων συνθηκών καθαριότητας  σε δημόσιους χώρους και χώρους φιλοξενίας τουριστών
 4. Στον αυξημένο έλεγχο της εφαρμογής των Κανόνων Ορθής Υγιεινής (GHP) και Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ.)  

Έτσι οι κυριότερες ομάδες πελατών θεωρούνται οι επιχειρήσεις,  ο δημόσιος τομέας και το νοικοκυριό. (Βλέπε επίσης: Απευθυνόμενη Αγορά)

Το Πρόγραμμα Μάρκετινγκ 

Για την προσέγγιση αυτών των ομάδων, η εταιρεία ετήσια επενδύει πάνω από 250.000 € σε Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, για την υποστήριξη της εταιρικής της εικόνας με:

 • Διανομή prospectus προϊόντων (περίπου 20.000 τεμ.) στους franchisee της
 • Μαζική διανομή φυλλαδίων (περίπου 500.000 τεμ.)
 • Πανελλαδική διαφημιστική προβολή σε Μ.Μ.Ε.
 • Ετήσιο Πρόγραμμα Χορηγιών Αθλητικών Συλλόγων (περίπου 90.000 €)
 • Διατήρηση ενημερωμένης ιστοσελίδας (e-Catalog)
 • Ετήσια συμμετοχή σε κλαδικές επαγγελματικές εκθέσεις
 • Δωρεάν διανομή δειγμάτων σε υποψήφιες επιχειρήσεις / πελάτες
 • Αποστολή direct mail
 • Αποστολή εταιρικού Newsletter (στάδιο σχεδιασμού)

Ο Υποψήφιος Συνεργάτης

Στα πλαίσια αυτής της επιχειρηματικής ιδέας, αναζητούμε Υποψήφιους Συνεργάτες / Franchisee, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 • Να έχουν διάθεση για εργασία και επαγγελματικό ήθος
 • Να δέχονται συμβουλές και να υιοθετούν την εταιρική φιλοσοφία
 • Να διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια
 • Να έχουν σχετική επαγγελματική ή επιχειρηματική εμπειρία
 • Να δημιουργούν και να διατηρούν καλές σχέσεις στην τοπική αγορά
 • Να τους διακρίνει το πάθος για την επίτευξη πωλήσεων
 • Να χειρίζονται αποτελεσματικά τις οικονομικές οφειλές τους
 • Να διαχειρίζονται σωστά και εποικοδομητικά το χρόνο τους...

Περισσότερες πληροφορίες:

Aπευθυνθείτε στο internet@glasscleaning.gr ή στο τηλέφωνο 23920 91252.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα  καταστημάτων ειδών καθαρισμού,

 

... με παρουσία σε Ελλάδα, Αλβανία,
Βουλγαρία και Ρουμανία,

 

... πλαισιωμένη με προηγμένα συστήματα πληροφορικής,
(ERP, MIS)

 

... με αυτόνομο Τμήμα Marketing και Δημιουργικό

 

... και με Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης,

 

... για πλήρη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση franchisee και πελατών!