Πνευματικά δικαιώματα

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.glasscleaning.gr  είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ - GLASS CLEANING ΑΒΕΕ.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα video και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ή / και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή / και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ή / και του www.glasscleaning.gr ή / και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου, που αναρτάται από την GLASS CLEANING ΑΒΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, video, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της GLASS CLEANING ΑΒΕΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή, εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή ή μεταφορά, downloading, μεταποίηση ή μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων.

Τυχόν αναπαραγωγή και επανέκδοση, μεταφόρτωση ή ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες  www.glasscleaning.gr  δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

GLASS CLEANING ΑΒΕΕ