Ανθρώπινο Δυναμικό

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Στην Glass Cleaning, πιστεύουμε στην ζωτική σημασία του προσωπικού στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Αυτό το προσωπικό όπου και εάν βρίσκεται και εργάζεται, από τα τμήματα της παραγωγής των απορρυπαντικών  ή χαρτικών,  τα γραφεία της διοίκησης, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, στις πωλήσεις απέναντι από τον πελάτη, έως το τμήμα τεχνικής υποστήριξης σε κάποιο πλυντήριο πιάτων ή πάνω από μια χαλασμένη ηλεκτρική σκούπα, αποτελεί το συγκριτικό στρατηγικό μας πλεονέκτημα.

 

Oι βαθύτερες ρίζες αυτής της αρχής είναι η:

 • Βαθιά γνώση και επιθυμία εξυπηρέτησης της επαγγελματικής αγοράς των ειδών καθαρισμού και των αναγκών καθαριότητας και υγιεινής των πελατών μας.
 • Ο προσανατολισμός στην εφαρμογή των οδηγιών για την διατήρηση του περιβάλλοντος, την υγιεινή και την ασφάλεια κατά την εργασία.
 • Έμφαση στην προτεραιότητα για την διασφάλισης της προσωπικής υγείας και της ασφάλειας εργαζομένων και των χειριστών των προϊόντων μας, με προσπάθεια εκμηδενισμού ατυχημάτων.
 • Επιλογή και πρόσληψη καταρτισμένων και επιστημονικά εξειδικευμένων ειδικοτήτων, ανάλογα με το επίπεδο εργασίας που απαιτείται.
 • Τη συνεχή πρόοδο, προκοπή και εξέλιξη των εργαζομένων στο εταιρικό οργανόγραμμα της επιχείρησης.
 • Συνεχή εκπαίδευση εργαζομένων και franchisee για πιο αποτελεσματική και αποδοτική εργασία, με την υλοποίηση τακτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Εκπαίδευση των πελατών στις σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού και απολύμανσης, για την μέγιστη δυνατή υγιεινή, οικονομία και συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Μερικά μέτρα που λαμβάνονται:

 1. Αρχική και περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού στο αντικείμενο της εργασίας, στην εξοικονόμιση ενέργειας και πόρων, στο χειρισμό των υλικών κ.λπ.
 2. Χρήση των ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων κατά την ώρα εργασίας
 3. Εποπτεία τήρησης κανόνων ασφαλούς οδήγησης όλων των χειριστών οχημάτων
 4. Τοποθέτηση πινακίδων με οδηγίες και επισημάνσεις για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας
 5. Εξασφάλιση επαρκών υλικών, εξοπλισμού και χώρων προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας
 6. Φροντίδα για εφαρμογή προγραμμάτων καθημερινής καθαριότητα και απολύμανσης των χώρων όπου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, στο εργοστάσιο, στα καταστήματα και τα οχήματα