Τέστ Γνώσεων

Τεστ γνώσεων στο HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points
(Ανάλυση Κινδύνων & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας, στις αρχές του συστήματος HACCP, τους κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και τους κανόνες Ορθής Προσωπικής Υγιεινής, τις διαδικασίες Καθαρισμού και Απολύμανσης κ.λπ.

Καλή επιτυχία ...

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για ότι αφορά το Τεστ Γνώσεων στο HACCP,  επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.