Εκπαίδευση Προσωπικού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

H Glass Cleaning, συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλουν οι επιχειρήσεις, στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού - πέρα από το γεγονός ότι είναι μια νομική υποχρέωση* - αυξάνει και το βαθμό υπευθυνότητας του εργαζομένου στο έργο του.

Επίσης, με την εκπαίδευση του το προσωπικό,  συνειδητοποιεί το ρόλο του στην προστασία της ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία προς τους καταναλωτές και τους πελάτες της.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων και ποτών, πρέπει να απασχολούν εργαζομένους οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).

Το προσωπικό που ασχολείται με την καθαριότητα και την απολύμανση, χρειάζονται επίσης ανάλογη εκπαίδευση στην σωστή τήρηση των  μεθόδων καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων.

Η προσφορά μας - σε αποκλειστικές συνεργασίες - είναι η διεξαγωγή τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω βασικές ενότητες:

 

Ασφάλεια και Υγιεινή κατά την εργασία:

Αναφορά στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), τα Τεχνικά Φυλλάδια (TDS), τον ασφαλή χρήση των απορρυπαντικών ...


Ατομική Υγιεινή:

Πλύσιμο χεριών, είδη προστασίας, συμπεριφορά στους χώρους εργασίας, ενδυμασία ... περισσότερα >


Παρουσίαση προϊόντων καθαρισμού:

Παρουσίαση των ειδών καθαρισμού που θα χρησιμοποιούνται και επίδειξη στην πράξη του τρόπου χρήσης τους ... περισσότερα >


Εργαλεία Καθαρισμού:

Χρωματικός διαχωρισμός εργαλείων καθαρισμού ανά χώρο ...


Δοσομετρικά συστήματα:

Παρουσίαση δοσομετρικών συστημάτων, τρόπος λειτουργίας, αραιώσεις απορρυπαντικών ... Δοσομετρικά συστήματα και αντλίες περισσότερα >


Διαδικασίες Καθαρισμού:

Διαδικασίες πριν τον  καθαρισμό, κατά την διάρκεια του καθαρισμού και μετά τον καθαρισμό. Έλεγχος καθαριότητας, διορθωτικές ενέργειες ...


Πλυντήριο Πιάτων Ποτηριών Σκευών:

Καθαρισμός χειρωνακτικός και μηχανικός σε επαγγελματικό πλυντήριο, αντιμετώπιση προβλημάτων, τεχνική υποστήριξη ...
Καθαρισός πιάτων καθαρισμός ποτηριών περισσότερα >


Φάκελος Καθαρισμού:

Τρόπος συμπλήρωσης των Εντύπων Καθαρισμού (εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια, ελέγχου) ... περισσότερα >

 

* υπ αριθμ. 14708/2007 Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και
διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών» (ΦΕΚ 1616/Β/17.08.2007),

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για θέματα εκπαίδευσης προσωπικού, επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.