Μέτρα Ασφαλείας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η ενότητα αυτή δημιουργήθηκε για να βοηθήσει αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιούν ορθα τα απορρυπαντικά και να γνωρίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων ενδεχόμανα να προκύψουνα από τον λανθασμένο χειρισμό τους.

 

Δείτε Επίσης (αρχεία PDF):

 

Επισημάνσεις ετικετών απορρυπαντικών

Όλες οι ετικέτες της Glass Cleaning αναγράφουν τα στοιχεία (ταξινόμηση-επισήμανση) και τις ιδιότητες των προϊόντων για αποφυγή κακής χρήσης αυτών, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες της ΕΟΚ 88/379 (Οδηγία επικίνδυνων παρασκευασμάτων) και 91/155 (Δελτία δεδομένων ασφαλείας).

Ερεθιστικό: Ουσία ή παρασκεύασμα το οποίο σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα προκαλεί ερεθισμό ή ακόμα και αναπνευστικά προβλήματα κατά την εισπνοή.

Διαβρωτικό: Ουσία ή παρασκεύασμα το οποίο καταστρέφει το σύνολο του δερματικού ιστού κατά την διάρκεια της δοκιμασίας ερεθισμού του δέρματος.

Εύφλεκτο: Υγρές ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία έχουν σημείο ανάφλεξης ίσο ή ανώτερο των 37,8 βαθμών Κελσίου και ίσο ή κατώτερο των 56 βαθμών Κελσίου.

Τοξικό: Ουσία ή παρασκεύασμα το οποίο σε περίπτωση καταπόσεως, επαφής με το δέρμα ή εισπνοής μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία κατά την στιγμιαία, επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση.

 

Πρώτες Βοήθειες

Κατά την κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό καισυμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Δείξτε την ετικέτα και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό.

Κατά την επαγή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι τουλάχιστον για 15 λεπτά. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. Περιποιηθείτε το δέρμα με κρέμα. Δείξτε την ετικέτα και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό.

Κατά την εισπνοή: Τοποθετείστε τον πάσχοντα στον φρέσκο αέρα και ζητείστε ιατρική βοήθεια. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα. Παρέχετε οξυγόνο και επισκεφθείτε το νοσοκομείο. Δείξτε την ετικέτα και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό.

Κατά την επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Τοποθετείστε αποστειρωμένη γάζα ή ζεστή κομπρέσα και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο. Ζητείστε την βοήθεια των συναδέλφων σας. Δείξτε την ετικέτα και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό.

 

Μέτρα προστασίας

Προστατευτικά γυαλιά: Θα πρέπει να φοράτε γυαλιά προστασίας όταν χειρίζεστε χημικά κοντά στο πρόσωπο, για να αποφύγετε την κίνδυνο επαφής με τα μάτια. Ακόμα και η πιο μικρή σταγόνα στα μάτια μπορεί να προκαλέσει πόνο, ερεθισμό, ενόχληση ή ακόμα και απώλεια της όρασης.

Γάντια και ειδική ενδυμασία: Θα πρέπει να φοράτε γάντια και στολή, ειδικά όταν χειρίζεστε αλκαλικά ή όξινα προϊόντα, ώστε να απομακρύνετε τον κίνδυνο επαφής με το  δέρμα ή τα ρούχα.

 

Ειδικές οδηγίες χρήσεις απορρυπαντικών

Μην αναμιγνύετε δύο ή περισσότερα προϊόντα μαζί: Κατά την ανάμιξη δύο ή περισσοτέρων χημικών μαζί, υπάρχει κίνδυνος να λάβει χώρα κάποια ανεπιθύμητη αντίδραση, με πιθανούς κινδύνους για την υγεία του χρήστη.

Αποθήκευση: Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να αποθηκεύονται στις αρχικές τους συσκευασίες, σε δροσερό μέρος, μακριά από το ψύχος και μακριά από τα τρόφιμα.

 

Χρήση: Μη καπνίζεις, μη τρως, μη πίνεις όταν χρησιμοποιείς απορρυπαντικά.
Να χρησιμοποιείς προειδοποιητικά σήματα δαπέδου, όταν καθαρίζεις κοινόχρηστους χώρους.
Μη χρησιμοποιείς δοχεία τροφίμων ή δοχεία χωρίς ετικέτα για την αποθήκευση απορρυπαντικών.
Βεβαιώσου ότι το συγκεκριμένο απορρυπαντικό που πρόκειται να χρησιμοποιήσεις είναι κατάλληλο για την περίπτωση. Συμβουλεύσου το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών λανθασμένης χρήσης, συμβουλεύσου τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων μας.

 

Μακριά από παιδιά: Μην αποθηκεύετε και μην αφήνετε εκτεθειμένα τα απορρυπαντικά σε χώρους όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή με παιδιά. Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά σε κλειδωμένο χώρο.

 


Περισσότερες πληροφορίες:

Για θέματα της ενότητας Μέτρα Ασφαλείας, επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.