Φάκελος καθαρισμού

Φάκελος Καθαρισμού και Απολύμανσης Επιχειρήσεων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η αποτελεσματική καθαριότητα και η απολύμανση του εξοπλισμού και όλων των χώρων μιας επιχείρησης, βοηθούν σημαντικά στην προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες και τους καταναλωτές, από πιθανές επιμολύνσεις.

Για να είναι όμως αποτελεσματική, θα πρέπει αυτή να βασίζεται στα δεδομένα ενός πλήρους και άριστα συμπληρωμένου Φακέλου Καθαρισμού και Απολύμανσης.

Η προσφορά μας - σε αποκλειστικές συνεργασίες - περιλαμβάνει την σύνταξη του Φακέλου Καθαρισμού και απολύμανσης, ο οποίος ενδεικτικά περιέχει:

Κατάσταση κατόψεων όλων των χώρων της επιχείρησης:

Κατόψεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
Ονομασία και λειτουργία χώρων
Κατάσταση εξοπλισμού ανά χώρο - εσωτερικό και εξωτερικό - (μηχανήματα, πάγκοι εργασίας, εργαλεία παρασκευής τροφίμων, οχήματα κλπ) ...


Ορισμός των υπευθύνων Καθαριότητας και Ελέγχου:

Ονοματεπώνυμα, θέσεις στην επιχείρηση, ανάθεση τομέων ευθύνης καθαριότητας και απολύμανσεις ...


Προσπέκτους προϊόντων προμηθευτή ειδών καθαρισμού:

Απορρυπαντικά, χαρτικά, εργαλεία και μηχανές καθαρισμού που παράγονται ή εμπορεύονται από τον προμηθευτή ...


Κατάσταση όλων των προς χρήση ειδών καθαρισμού:

Κωδικός προϊόντος, ονομασία προϊόντος, σύντομη περιγραφή, αντικείμενο εφαρμογής, τρόπος εφαρμογής, συχνότητα εφαρμογής, δοσολογία ...


Πιστοποιητικά και έγγραφα ειδών καθαρισμού:

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), Τεχνικά Φυλλάδια (TDS), Ετικέτες, Άδειες και εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή τον  Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.),  Πιστοποιητικά: ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 ...


Μεθοδολογία Καθαρισμού & Απολύμανσης:

Πλύσιμο χειρωνακτικό, πλύσιμο εσωτερικού δικτύου (CIP), πλυντήρια πιάτων, σκευών, ιματισμού, πλύσιμο με εμβάπτιση (δεξαμενισμός) ...


Εγχειρίδια καθαρισμού και οδηγιών Καθαρισμού & Απολύμανσης: Οδηγίες χρήσης, υποδείξεις καθαρισμού ...


Πρόγραμμα Καθαρισμού & Απολύμανσης ανά χώρο και εξοπλισμό: Υλικά καθαρισμού ανά χώρο, αραιώσεις, συχνότητα καθαρισμού, τρόπος εφαρμογής, υπεύθυνος καθαρισμού, υπεύθυνος ελέγχου ...


Αρχεία Τεκμηρίωσης Καθαρισμού & Απολύμανσης:

Εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια αρχεία καθαρισμού και απολύμανσης ανά χώρο. Αρχεία ελέγχου, ημερήσια λίστα ελέγχου ...


Εκπαίδευση & Πινακίδες Οδηγιών Προσωπικού:

Πως πλένουμε τα χέρια μας, πως πλένουμε τα σκεύη, πως χειριζόμαστε τα απορρίμματα, τι φοράμε επάνω μας όταν εργαζόμαστε, ποιο είναι το πρόγραμμα καθαρισμού  ...     Περισσότερα >


 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για θέματα Φακέλου Καθαριότητας, επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.


Τοποθετήστε σήμα "Προσοχή"

 


Φορέστε κατάλληλα είδη προστασίας

 


Ακολουθήστε το διάγραμμα καθαρισμού

 


Ξεκινήστε το σφουγγάρισμα του δαπέδου