Όροι χρήσης ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.GLASSCLEANING.GR

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΔΕΙΤΕ, ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Με την είσοδο σας και τη χρήση της ιστοσελίδας www.glasscleaning.gr, της εταιρείας Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού ΑΒΕΕ, γνωστή με τον διακριτικό τίτλο Glass Cleaning ΑΒΕΕ, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και με όλους τους νόμους που διέπουν το διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους ή με τους ισχύοντες νόμους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της Glass Cleaning ΑΒΕΕ (www.glasscleaning.gr).

Α. Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα

Αυτό το σύνολο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου www.glasscleaning.gr, ανήκει, λειτουργεί και συντηρείται από τη Glass Cleaning ΑΒΕΕ, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, γραπτώς. Οι ιστοσελίδες της Glass Cleaning ΑΒΕΕ (www.glasscleaning.gr) δημιουργήθηκαν για λόγους πληροφόρησης, εκπαίδευσης, εμπορικούς και επικοινωνίας.

Τα πνευματικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε υλικό των ιστοσελίδων της www.glasscleaning.gr συμπεριλαμβάνοντας το κείμενο, τον λογότυπο, τις επωνυμίες, τα ονόματα των προϊόντων, τα γραφικά, τις εικόνες, τον ήχο και τα βίντεο, ανήκουν στην Glass Cleaning ΑΒΕΕ, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, γραπτώς.
Απαγορεύεται να αντιγράφετε, να τροποποιείτε, να διανέμετε, να μεταδίδετε, να εκθέτετε, να εκδίδετε, να δημιουργείτε παράγωγες εργασίες με βάση αυτά, να μεταφέρετε, να δίνετε την άδεια ή να πουλάτε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορία, γραφικό, που λαμβάνετε από τις ιστοσελίδες της Glass Cleaning ΑΒΕΕ (www.glasscleaning.gr), εκτός και αν γραπτά έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

Β. Άδεια περιορισμένης χρήσης

Με το παρόν είστε εξουσιοδοτημένοι να δείτε και να τυπώσετε το υλικό των ιστοσελίδων της Glass Cleaning ΑΒΕΕ (www.glasscleaning.gr), υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς, πληροφοριακούς και μη εμπορικούς λόγους, και δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό κέρδος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Glass Cleaning ΑΒΕΕ.
2. Κάθε εκτυπωμένο αντίγραφο αυτών των υλικών, ή οποιαδήποτε ποσότητα αυτών των υλικών πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αναγγελία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

H Glass Cleaning ΑΒΕΕ μπορεί να αποσύρει ή να τροποποιήσει τα δικαιώματα χρήσης, εισόδου ή επίσκεψης των ιστοσελίδων της www.glasscleaning.gr, οποιαδήποτε στιγμή.

Γ. Δικαιώματα σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά σήματα υπηρεσιών

Όλες οι εμπορικές επωνυμίες, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα καθώς και τα διακριτικά σήματα υπηρεσιών ανήκουν ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης, από την Glass Cleaning ΑΒΕΕ. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα σήματα της Glass Cleaning ΑΒΕΕ για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς τη γραπτή έγκριση της Glass Cleaning ΑΒΕΕ.

Δ. Κοινοποίηση και Χρήση των Υλικών που υποβάλλονται άμεσα ηλεκτρονικά (online) στη Glass Cleaning ΑΒΕΕ (www.glasscleaning.gr).

Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται εκούσια στις ειδικές φόρμες εγγραφής, όλα τα emails και άλλο υλικό που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη (www.glasscleaning.gr),  δεν είναι εμπιστευτικό και η Glass Cleaning ΑΒΕΕ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε κοινοποίηση ή χρήση αυτών των πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται εκούσια στις ειδικές φόρμες εγγραφής θα χρησιμοποιούνται μόνο από την Glass Cleaning ΑΒΕΕ για την επικοινωνία μαζί σας, την επεξεργασία και την αποστολή προσφορών ή παραγγελιών, ενώ είναι εμπιστευτικές και ασφαλείς.

GLASS CLEANING ΑΒΕΕ