Συμβουλοτεχνική υποστήριξη

Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη πελατών

H Glass Cleaning, παρέχει στους πελάτες της μια σειρά από υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής φύσης.

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η συμβουλευτική υποστήριξη, περιλαμβάνει τακτικές επισκέψεις από εξειδικευμένο σύμβουλο, ή έμπειρο πωλητή, με αποστολή την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και της νομοθεσίας, όπως:

 • Την αρχική διάγνωση και καταγραφή των αναγκών υγιεινής
 • Την υποβολή αποτελεσματικών προτάσεων, σύμφωνες με τις νομοθετικές απαιτήσεις
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού και την επίβλεψη ορθής εφαρμογής των προγραμμάτων καθαρισμού
 • Τις τακτικές εκθέσεις επιθεωρήσεων (check list) εφαρμογής των συστημάτων και επίλυσης προβλημάτων
 • Τριμηνιαία οικονομική ανάλυση του συνολικού κόστους καθαρισμού, ανά κατηγορία προϊόντων.
 • Τακτικές αναλύσεις χημικής φωταύγειας με ψηφιακό λουμινόμετρο άμεσου αποτελέσματος.

  

Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη, περιλαμβάνει εργασίες τόσο κατά την αρχική εγκατάσταση όσο και την περιοδική συντήρηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Καθαρισμού, όπως:

 • Εγκατάσταση και ρύθμιση Δοσομετρικών Αντλιών, σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια ιματισμού
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση Μικτών Αυτόματης Αραίωσης απορρυπαντικών
 • Εγκατάσταση συσκευών (χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες κ.λπ.)
 • Επίδειξη ορθής χρήσης των μηχανών καθαρισμού και πλήρη κάλυψη σε ανταλλακτικά αυτών
 • Απόδοση γραπτών αναφορών όλων των εργασειών

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για θέματα συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.