Δ.Δ.Α - Τ.Φ. (MSDS)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

H Glass Cleaning παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, franchisee, καταναλωτές, ερευνητές κλπ) την δυνατότητα να γνωρίζουν εύκολα και γρήγορα, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και των Τεχνικών Φυλλαδίων των προϊόντων της.

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) = Material Safety Data Sheets, παρέχουν την δυνατότητα να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τους χημικούς παράγοντες που χρησιμοποιεί, τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την χρήση τους και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λάβει για την υγεία και την ασφάλεια όλων.

Τα Τεχνικά Φυλλάδια (TDS) = Technical Data Sheets, παρέχουν στους χρήστες  τις κυριώτερες προδιαγραφές καθώς και χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές  για την ορθή χρήσης των προϊόντων της εταιρείας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, επικοινωνήστε με email: internet@glasscleaning.gr ή τηλεφωνήστε στο 23920 91252.

Μελετήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και το Τεχνικό Φυλλάδιο
του προϊόντος