Κοινωνική Δράση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ

Η εταιρική Κοινωνική Δράση είναι πάντοτε μια οικειοθελής βοήθεια των επιχειρήσεων για την μεγαλύτερη ενσωμάτωση τους  στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται, πέρα από τις όποιες άλλες επιβάλλονται από την νομοθεσία.

Η Glass Cleaning, έχει δείξει πλούσιο έργο και πρωτοβουλίες και στον ζωτικό αυτό τομέα αυτό από την ίδρυσή της. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της εταιρείας στα πλαίσια της κοινωνικής της ευαισθησίας:

1. Ενισχύει την προσπάθεια οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι τα ιδρύματα Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

2. Ενισχύει με χορηγίες διάφορους πολιτιστικούς τοπικούς και κοινωνικούς συλλόγους.

3. Δωρεάν παραχώρηση προϊόντων καθαρισμού, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που τα χρειάζονται.

4. Συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις επαγγελματικές της δραστηριότητες.

5. Ενισχύει οικονομικά αθλητικές ομάδες, συμμετέχοντας σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και χορηγιών.