ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HACCP

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4-78-196
Θέλω Προσφορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δοσομετρική περισταλτική αντλία στεγνωτικού. Είναι σταθερής παροχής και συνδέεται με τον χρονοδιακόπτη του πλυντηρίου που όταν πάρει εντολή,τροφοδοτεί την ανάλογη ποσότητα στεγνωτικού. Απαιτεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό μας.